Vroegdetectie en -interventie vanuit multidisciplinaire samenwerking zijn belangrijke pijlers binnen onze gezinsondersteuning.

Doorverwijzing en samenwerking

Bots je in je praktijk op een jong kind met een eetprobleem en sluit dit niet volledig aan op je expertisegebied? Wil je als zorgprofessional, naast de expertise die je al biedt in je praktijk of organisatie, het kind en het gezin omringen met ondersteuning rondom het eetprobleem of ARFID?

Bij De Gezinspraktijk staan we open voor een multidisciplinaire samenwerking en cliëntoverleg om eetproblemen vroeg te detecteren en de continuïteit van de zorg te waarborgen. We vormen een brug tussen verschillende disciplines en werken graag samen als professionals. Daarom verwelkomen we graag kinderen met eetproblemen, die worden doorverwezen vanuit andere hulpinstanties.

Trainingen

De Gezinspraktijk organiseert online en in-house trainingen voor (eerste- en tweedelijns) zorgprofessionals, vertrekkende vanuit een gezinsgerichte kijk op eetproblemen. Zo leer je sneller een eetprobleem herkennen en inspelen op de vragen van ouders.

Tijdens de trainingen staat verbinding tussen mensen centraal. Het is de ideale gelegenheid om in een veilige omgeving vragen te stellen en ervaringen te delen met andere professionals die met dezelfde uitdagingen te maken hebben.

1. ARFID, meer dan kieskeurig eten
In deze training krijg je de nodige kennis en vaardigheden aangereikt om ARFID beter te begrijpen. Het is namelijk als zorgprofessional belangrijk om uit de verhalen van de ouders tijdig de juiste alarmsignalen op te vangen en de risicofactoren in te schatten, om escalatie te vermijden. Zo leer je wat ARFID precies inhoudt en vooral wat het niet is. Je krijgt inzicht in de verschillende subtypes en de impact ervan op een gezin. Daarnaast krijg je praktische handvatten aangereikt om ouders te begeleiden bij het omgaan met ARFID bij hun kind.
2. Een gezinsgerichte kijk op eetproblemen en ARFID

Deze training biedt praktische handvatten om eetproblemen aan te pakken in je professionele setting. Je krijgt een introductie over de moeilijkheden binnen de normale eetontwikkeling, waarna je meer zicht krijgt op de escalatie van een ernstige eetproblematiek en de impact ervan op het gezinssysteem. Vervolgens leer je hoe je ouders kan ondersteunen vanuit de ‘gezinsgerichte kijk’. Tot slot krijg je alle nodige kennis en vaardigheden aangereikt om ARFID te herkennen en te begrijpen. 

3. Op maat van je organisatie

Heeft je organisatie vragen over eetproblemen en ARFID bij jonge kinderen? Wil je een betere afstemming binnen jullie werking rond deze problematiek?
De Gezinspraktijk biedt trainingen op maat die afgestemd zijn op jullie specifieke vragen en werkingswijzen, zowel in-house als online.