Ons aanbod is afgestemd op de individuele noden van elk kind en het gezin.

Individuele kindbegeleiding

Tijdens de individuele kindsessies gebruiken we het Proefplan, een methodiek die onder meer gebaseerd is op ‘Food Chaining’. Spelenderwijs leren we elkaar kennen en gaan we aan de slag met (nieuwe) voeding. Stap voor stap breiden we het voedingsassortiment van je kind uit en krijgt je kind meer zelfvertrouwen en minder angst voor nieuwe voedingsmiddelen. De kindsessies zijn afgestemd op het tempo, interesseveld en de persoonlijkheid van je kind.

De individuele kindsessies zijn geschikt voor kinderen vanaf drie jaar (1ste kleuterklas).

Is je kind jonger dan drie jaar? Geen probleem, dan zetten we het Proefplan in via video-interactiebegeleiding en huisbezoeken.

Ouderbegeleiding

Ouderbegeleiding is een belangrijk onderdeel binnen het behandelingstraject, omdat je als ouder onze belangrijkste partner bent. Samen schrijven we het behandelingstraject van je kind uit, volgens de doelen en noden en op maat van jullie gezin. Via psycho-educatie krijg je zicht op het ontstaan van het eetprobleem. Aanvullend verstrekken we ook informatie over de sessies van je kind en bekijken we of eventuele doorverwijzing naar onze samenwerkingspartners noodzakelijk is.

Een eetprobleem kan zorgen voor veel druk en stress binnen jullie gezin. Maar het is ook frustrerend als je kind weigert te eten. Je voelt je machteloos en gefaald als ouder. Soms voel je je niet gehoord door je omgeving. Tijdens de oudersessies luisteren we zonder te oordelen. Het zijn momenten waarop jij, als ouder, kan praten over de uitdagingen en zorgen die het eetprobleem binnen het ouderschap met zich meebrengt.

Video-interactie
begeleiding

Vooraf maken we video-opnames van verschillende eetmomenten. Tijdens de oudersessies bekijken we samen in detail de videobeelden. We zoomen in op de momenten waar het goed loopt, maar ook wanneer het misgaat. Dit biedt inzichten in de communicatie, interacties en sfeer aan tafel. Het geeft je als ouder de kans om het gedrag van je kind van op afstand te bekijken en te interpreteren. Je komt te weten wat je kind met het moeilijk eetgedrag aan tafel wil vertellen, en vooral hoe je hierop als ouder kan reageren. Hiervoor werken we met de vier bouwstenen van verbindende communicatie.

Huisbezoeken

Wanneer blijkt dat je als ouder in de thuissituatie meer nood hebt aan hulp en ondersteuning of indien het onmogelijk is voor je kind om zich te verplaatsen, komen we graag bij je thuis. Dit kan afgestemd worden binnen het behandelingstraject van je kind.

ARFID-screening

Indien uit het intakegesprek of tijdens jullie traject blijkt dat je kind duidelijke alarmsignalen van ARFID vertoont, is het mogelijk een ARFID-screening aan te vragen. Dit kan eventuele twijfels, die je hieromtrent als ouder hebt, wegnemen. Er wordt gebruik gemaakt van het semigestructureerd interview PARDI (Pica, ARFID and Rumination Disorder Interview) als meetinstrument. Het is een screening, geen officiële diagnose. Daarna kan de keuze gemaakt worden om dit officieel te diagnosticeren bij een kinder- en jeugdpsychiater. De screening kan helpen voorafgaand aan de wachttijd en om het behandelingstraject beter af te stemmen op de noden van je kind.

Eetgroepjes

Voelt je kind zich comfortabeler in groep? Of leert het sneller van leeftijdsgenootjes? In een kleine groepje gaan we spelenderwijs aan de slag met (nieuwe) voeding. We gaan op ontdekkingstocht en breiden zo het voedingsassortiment van je kind uit. De verschillende eetgroepjes vinden plaats op woensdagnamiddag met een drietal kindjes per groepje, ingedeeld per leeftijd.
*Inschrijven is verplicht en enkel mogelijk binnen een behandelingstraject

Extern overleg

Soms bots je als ouder op onbegrip of onwetendheid bij je omgeving rondom het eetprobleem, ARFID of sondevoeding. Bij een extern overleg komen we langs in het kinderdagverblijf, op school, bij het CLB, … en delen onze expertise rond het eetprobleem van je kind met de andere mensen die betrokken zijn bij de opvoeding van je kind.