De Gezinspraktijk

 

 Een gezinsgerichte kijk op eetproblemen bij jonge kinderen.

Eten is van levensbelang. Het is een natuurlijke, aangeboren reflex. Als ouder voel je instinctief de drang om je kind te voeden en in leven te houden.

Maar wat als het fout loopt?

Wat als je kind niet goed eet of weigert te eten? Er zijn tientallen scenario’s mogelijk waarin een kind niet goed eet: een baby die niet goed aanhapt of huilt bij het zien van de borst of flesvoeding, een peuter die enkel gepureerd voedsel wil eten, een kleuter die geen groenten of fruit eet, een kind dat eindeloos lang aan tafel zit met zijn patatjes of helemaal weigert te eten en uiteindelijk sondevoeding moet krijgen.

Herken je volgende gedachten?

Waarom lukt het me niet om mijn kind te voeden?
Waarom lukt het andere ouders wel?
Wat doe ik verkeerd?
Waar is het misgegaan?
Wat is mijn ouderlijke rol in dit verhaal?
Heeft mijn kind voldoende voedingsstoffen binnen?

Herken je volgende opmerkingen?

Een kind hongert zichzelf niet uit.
Het gaat wel voorbij; het is een fase.
Je kind stelt zich gewoon aan.
Je moet wat strenger zijn.
Je kind is verwend.
Met sondevoeding zal je kind wel groeien en achteraf maakt het ‘de klik’ om te eten.

 

Dagelijkse tafelstrijd

Wat er ook van zij: je bent niet alleen. In meer dan 1 op 4 gezinnen kampt een kind met eetmoeilijkheden.

Wanneer de eet-interactie met je kind niet vlot verloopt, word je ongerust. Wat meer is: zodra een eetprobleem zich manifesteert, zorgt dat vaak voor druk en stress binnen je gezin. Het kan bijzonder frustrerend zijn wanneer je kind weigert te eten. Je voelt je vaak machteloos, een gevoel van falen kan zich van je meester maken en je kan in een neerwaartse spiraal terechtkomen van wanhoop en schaamte.

Deze ontwikkelingen hebben een negatieve invloed op de gezinsmomenten. De gezelligheid aan tafel is zoek en sociale eetgelegenheden worden een noodzakelijk kwaad. Zeker niet te vergeten: de extra zorgen die kinderen met een eetprobleem nodig hebben, kunnen zwaar wegen op jou als ouder en op de andere gezinsleden.

Waarom eet je kind niet?

Het is niet altijd eenvoudig uit te maken of er sprake is van een voorbijgaande fase binnen de normale eetontwikkeling, een ernstig eetprobleem of zelfs een eetstoornis (zoals ARFID), want er kunnen talloze redenen zijn waarom je kind niet eet.

Vaak wil je kind wel eten, maar lukt het gewoon niet. Fysiek ongemak of pijn tijdens het eten (zoals reflux, tandjes krijgen, keelpijn, spijsverteringsproblemen of een infectie), veranderingen in de voeding (zoals het introduceren van vast voedsel of het overschakelen naar een andere melkformule) of veranderingen in de omgeving (zoals een verhuizing, de komst van een nieuw gezinslid, verandering van kinderopvang of routine) kunnen je kind terughoudend maken om te eten.

Ook emotionele factoren, zoals stress, angst, vermoeidheid, prikkelbaarheid of een negatieve associatie met voedsel (bijvoorbeeld door de angst om zich te verslikken), kunnen eveneens een invloed hebben op de eetlust van je kind.

Daarnaast is er de zintuigelijke gevoeligheid. Sommige kinderen zijn overgevoelig voor bepaalde texturen, smaken of geuren, waardoor ze bepaalde voedingsmiddelen weigeren. Vaak zijn dit kinderen met (de diagnose) ASS, AD(H)D of hoogsensitiviteit. Ook vroeggeboorte en voedselallergieën kunnen triggers zijn voor het ontwikkelen van een eetprobleem.

Hoe helpen wij?

De Gezinspraktijk biedt ouderbegeleiding en gezinsondersteuning, met expertise in eetproblemen, moeilijke en selectieve eters, ARFID en sondevoeding. Onze nadruk ligt op psycho-educatie, psychosociale- en pedagogische begeleiding van het kind én het hele gezin vanuit de Infant Mental Health visie. Omwille van de grote impact op het hele gezinssysteem, hanteren wij namelijk een “gezinsgerichte kijk” op eetproblemen. Dat is een brede visie die rekening houdt met elk gezinslid.

Multidisciplinair

De Gezinspraktijk werkt niet alleen. Wij zijn omringd door een diëtiste (met expertise in voedselallergieën), een (preverbale) logopediste, een (kinder-)psychologe en een creatieve (auti-)kindercoach. Allemaal zijn ze gespecialiseerd in moeilijke eters en ASS. Op die manier stellen wij een multidisciplinaire behandeling samen, op maat van je kind. Als brugfiguur zet De Gezinspraktijk in op professioneel overleg om jullie gezin vooruit te helpen.

Werkwijze

Hulp vragen is niet altijd gemakkelijk en vraagt moed. Daarom is het eerste gesprek gratis en vrijblijvend. Hoe gaan we te werk?

We maken een online afspraak voor een kennismakingsgesprek. We bekijken hoe het eetprobleem zich manifesteert binnen jullie gezin en waar jullie tegenaan botsen. Daarna leggen wij uit op welke manier we werken, en wat de behandelingsmogelijkheden zijn. Als beide partijen zich er goed en comfortabel bij voelen, volgt een intakegesprek, waarna een behandelingstraject wordt opgestart.

Dit behandelingstraject vertrekt vanuit de unieke situatie van elk kind en is aangepast aan de aard en ernst van het eetprobleem – ongeacht of je kind een moeilijke of selectieve eter is, ARFID heeft of sondevoeding krijgt.

Als ouder ben jij hierin een belangrijke samenwerkingspartner. We bekijken jullie doelen en dromen en zetten samen stapjes hiernaartoe. Ook het netwerk rondom jullie gezin krijgt een prominente plaats binnen de begeleiding.